MANIFESTO

• A folpak önmegsemmisítő konzerválás.
• Transzparens megőrzés, deformált torzított tartalom.
• A tradícionális folklór világ, a valós és fiktív múlt önfragmentációja a digitális
kultúrában. Darabolt archívum a digitális zajban.
• A kizökkent idő: anonim és szemcsés kultúra morzsalékok ütköznek,
keverednek, transzformálódnak, interaktálnak, mígnem összeférhetetlenségük
egységbe torzul.
• Az akusztikus hangzás szétmálása.
• Az átlátszó anyag rétegződése előbb a felületet, majd a formát, végül a színt
fedi el. Az egymást elfedő rétegek önállósulása, a mögöttes tartalom vagy
látvány lebomlása által valósulhat meg, a lebontás folyamata nem egyenlő a
megsemmisítéssel, az így létrejövő önálló tartalom mindig az eltakarás aktusa
és az eltakart dolog által határozódik meg.
• Fogj egy fényképet vagy egy zeneszámot, majd küldd el magadnak
Facebookon, ezután töltsd le, majd ismét küld el magadnak e-mailen, majd
ismét töltsd le, a küldések és letöltések folyamatát addig ismételd, ameddig új
tartalmat nem kapsz.
• A glitch érték és nem kijavítandó hiba, a képzaj a homály, a hangzásban
keletkező szakadások, zajok, a radírnyom és gyűrődés a rajzon képzi az új
esztétika alapját.
• A láthatóvá tett hiba, a hibás megőrzés, az adatvesztés az újraértelmezés egy
lehetséges módja.
• A Folpak steril kosz, átláthatatlan transzparencia, öntörlő tradíció, helyes hiba.